RASILIMALI za KISWAHILI

Kitabu Cha Mafunzo Ya Wanafunzi

Zawadi kubwa zaidi iliyopokelewa kupitia wokovu ni uwezo wa kuwa na uhusiano wa karibu na tegemezi na Mungu.  Uanafunzi ni mpango wa Mungu wa kujifunza jinsi ya kuwa mmoja na Kristo na jinsi ya kuishi maisha yanayomtukuza.  Kitabu hiki cha kazi ya kujitolea ni mwongozo kupitia mchakato wa ufuasi kwa wale ambao wanafundishwa au kuwafundisha wengine.

Kitabu Cha Kazi Cha Ndoa

Mfululizo huu unachambua majukumu waliyopewa na Mungu ya mume na mke, huchunguza baraka ambazo Mungu alikusudia kwa ndoa, na hutoa mifano maalum ya jinsi wenzi wanapaswa kuhudumiana.  Mfululizo huu utawaongoza wenzi wapya waliooa ambao wanaweza kuwa hawakuwa na mifano bora, kuimarisha ndoa tayari, au kutoa mpango wa kushughulikia shida ngumu za uhusiano na majukumu wazi.

Kitabu Cha Kazi Ya Wazazi

Mfululizo huu unachambua majukumu waliyopewa na Mungu ya kupenda, kulea, na kufundisha watoto kwa njia ambayo wanapaswa kwenda.  Itasaidia kuongoza wazazi ambao huenda hawakuwa na mifano mizuri, na itatoa kanuni na ukweli wa kibiblia ambao unatoa ufafanuzi kwa mapenzi ya Mungu na kusudi la uzazi.  Mfululizo huu hutoa mpango wazi wa mchezo wa kulea watoto kuwa watu wazima waliokomaa.

Mpango Wa Uanafunzi Wa Kanisa

Muhtasari huu umeandikwa kwa madhumuni ya kusaidia kanisa la Kikristo kupata maono wazi ya nini, na jinsi ya kuwafundisha watoto wa Mungu kwa vipaumbele, zana na mikakati.  Matumaini yetu ni kwamba utapata habari hii kusaidia kutekeleza ufuasi katika kanisa lako.

Msamaha Na Upatanisho

Kitabu cha kurasa 14 ambacho huanzisha kanuni za kibiblia za msamaha na hatua za kupatanisha uhusiano uliovunjika.  Ni nzuri kwa masomo ya kibinafsi au kama zana ya ushauri.

Menu